Blogi

Riik maksustab laenu andmise

Kui ettevõtja annab emaettevõtjale laenu, tuleb see uuest aastast maksu- ja tolliametis deklareerida ning teatud tingimustel sellelt ka tulumaksu maksta. Kuidas riske maandada?
Loe lisaks

Millisel juhul Maksu- ja tolliamet keeldub maksuvõlga ajatamast?

Maksu- ja tolliametil on õigus jätta maksuvõla ajatamise taotlus rahuldamata.

Taotlus võidakse rahuldamata jätta järgmistel juhtudel:

  •     ajatamise vajadus ei ole piisavalt põhjendatud
  •     teile on väljastatud korraldus maksuvõla tasumiseks 48 tunni jooksul
  •     te ei pea õigusaktides sätestatud korras arvestust (nt ei ole esitatud majandusaasta aruannet) ja ei ole esitanud maksudeklaratsioone
  •     te ei ole esitanud määratud ajaks piisavat või usaldusväärset tagatist
  •     ilmnevad muud põhjused, miks maksukohustuste tasumise ajatamine ei ole otstarbekas, näiteks asjaolu, et tegelikkuses suudate kohustused tasuda ilma ajakavata

Loe lisaks

Pangalaenu taotlemiseks vajalikud andmed saab nüüd Maksu- ja tolliametist

Maksu- ja tolliamet pakub võimalust koostada enda või ettevõtte tarbeks elektrooniline maksuandmete tõend, millega saab mugavalt ja kiiresti anda pangale vajalikud andmed oma laenuvõime hindamiseks.

Tõendi saab soovi korral koostada igaüks ise e-maksuametis/e-tollis. Valida tuleb tõendil kuvatavad andmed ja periood ning seejärel koostab infosüsteem juba automaatselt vajaliku tõendi elektroonseks edastamiseks.  

Loe lisaks