Kommenteeri

Millisel juhul Maksu- ja tolliamet keeldub maksuvõlga ajatamast?

Maksu- ja tolliametil on õigus jätta maksuvõla ajatamise taotlus rahuldamata.

Taotlus võidakse rahuldamata jätta järgmistel juhtudel:

  •     ajatamise vajadus ei ole piisavalt põhjendatud
  •     teile on väljastatud korraldus maksuvõla tasumiseks 48 tunni jooksul
  •     te ei pea õigusaktides sätestatud korras arvestust (nt ei ole esitatud majandusaasta aruannet) ja ei ole esitanud maksudeklaratsioone
  •     te ei ole esitanud määratud ajaks piisavat või usaldusväärset tagatist
  •     ilmnevad muud põhjused, miks maksukohustuste tasumise ajatamine ei ole otstarbekas, näiteks asjaolu, et tegelikkuses suudate kohustused tasuda ilma ajakavata

Kuni võla täieliku tasumiseni arvestatakse võlalt intressi 0,06% päevas (s.o 21,9% aastas), mis on näiteks oluliselt kallim kui pangalaenu intressi tasumine. Intressilt omakorda intressi ei arvestata. Ajatamisel võib taotleda graafikus sisalduvalt võlalt arvestatava intressi vähendamist 50% võrra edasiulatuvalt alates graafiku kinnitamise hetkest. Vastav soov tuleb märkida taotlusele. Otsuse kinnitamiseni arvestatud intressidele nimetatud intressisoodustus ei kohaldu. Lihtsustatud menetluse puhul kehtib graafikus sisalduvate nõuete pealt arvestatavale intressile edasiulatuvalt alates graafiku kinnitamise hetkest automaatselt soodustus 50%.

Lisa kommentaar

Email again: